PRP VE KÖK HÜCRE TEDAVİLERİ

PRP VE KÖK HÜCRE TEDAVİLERİ

PRP (Platelet Rich Pazma)

Günümüz modern tıbbında kullanılan, etkin ve  popüler tedavi yöntemlerinden birisidir. Tıbbın birçok alanında kullanımı bulunmaktadır. Ortopedik cerrahide de son yıllarda etkin ve yaygın bir kullanım alanı vardır.

PRP Nedir?

Kanımızda bulunan trombosit (platelet) isimli hücrelerin ayıklanarak problemli dokuya veya eklem içine verilme işlemidir. Bu hücreler çeşitli büyüme faktörlerini salgılayan ve iyileşme potansiyelini arttıran hücrelerdir. Bu sayede hasarlı dokuların eski kalitesine daha yakın bir şekilde iyileşmelerini sağlarlar. Enjeksiyonlar sonrasında dokudaki iyileşme süreci hücresel boyutta başlamış olur. İyileşme genelde 3.-6. Haftalar arasında hissedilir boyuta erişir. Bu süre içerisinde tekrarlayan uygulamalar yapılabilir. Tekrarlayan enjeksiyonların bu süreci hızlandırdığı ve daha iyi bir iyileşme sağladıkları düşünülmektedir.

PRP ve Kök Hücre tedavisi aynı şey midir?

Her iki tedavi yöntemi de ortopedide yaygın olarak kullanılan hücresel tedavi yöntemleridir fakat aynı şey değildir. Her iki yöntemde de kişinin kendi hücreleri kullanılır.

Farklılığın nedeni alınan hücrelerden kaynaklanır. PRP yönteminde poliklinik koşullarında hastadan alınan kandan ayrıştırma işlemi yapılarak elde edilen hücreler kullanılır. Oluşan plazmanın içinde az miktarda kök hücre bulunabilir. İşlemin poliklinikte yapılması hasta açısından avantaj sağlar.

Kök hücre tedavisi yönteminde ise ameliyathane koşullarında, kemik iliği veya yağ dokusundan alınan hücrelerin ayıklanma işlemi yapılır. Uygulama yapabilmek için anestezi desteği ve ameliyathane koşulları gerekmektedir.

PRP kimlere yapılır?

Hastanın kronik hastalık ve tedavi öyküleri alındıkta sonra, Prp yöntemi kas iskelet sistemi yaralanmalarında ve dejenere olan bölgelerin iyileşmesini sağlamak için güvenle kullanılabilir. Kişinin kendi hücrelerinin kullanıldığı bir yöntemdir. Fabrikasyon bir ürün olmaması nedeniyle sistemik yan etki beklenmez. Uygulanan bölgede acıma-yanma hissi uygulama anında olabilir. Sonrasında bu acı yerini dolgunluk hissine bırakır ve bu hissiyatta birkaç saat sonra ortadan kaybolur.

PRP enjeksiyonu sonrasında yapılması ve yapılmaması gerekenler nelerdir?

Problemli dokuya enjekte edilen hücrelerin aktivite gücünü ve hızını azaltacak uygulamalardan kaçınmak gerekir.

İlk 24 saat parasetamol grubu ilaçlar dışında ağrı kesici tedavi ve buz uygulaması önerilmez. 24 saat sonra hastanın ağrıkesici kullanması ve buz uygulaması serbest bırakılır. İlk 24 saatte hastaların aşırı eforlu işler yapmaları önerilmez.

Tedavide başarıyı etkileyen faktörler nelerdir?

Hücresel tedavi yöntemleinin bilimsel literatürde başarı oranı %90 lara yakın görülmektedir. Yaralanmanın boyutu, hasar düzeyi, hastadan alınan hücrelerin kalitesi ve miktarı, hastaya ait bazı sosyal faktörler(sigara-alkol kullanımı) tedavinin başarısını etkileyebilir.

Piyasadaki diğer enjeksiyonlardan farklı olarak hastanın kendi hücrelerinin iyileştirme gücünün kullanılması, iyileşme potansiyeli düşük olan kıkırdak dokusu gibi dokularda bile onarım potansiyelini arttırması ve hastaların semptomlarında uzun soluklu iyiliklerin görülmesi nedeniyle hücresel tedavi yöntemleri önemli güncel yöntemlerdir.

Copyright @2020 Dr. Celaleddin Bildik